اهداف مدرسه


اهداف و چشم اندازها
ایجاد جایگاه ممتاز آموزشی در عرصه شهرستان و حضور برتر در سطح استانی و کشوری
برنامه ریزی و تهیه تقویم اجرایی سالانه به عنوان نقشه راه (Road Map) با هدف قابلیت کنترل میزان پیشرفت در برنامه
ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل استعدادها و بروز خلاقیت های فردی و اجتماعی دانش آموزان با هدف پرورش شهروند خوب
آموزش مستمر مدیران و همکاران و ارتقای سطح دانش و آگاهی های تکنیکی و کیفیتی مرتبط با فعالیت ها
تأكيد بر نوآوري، تقويت روحيه نقادي و نقدپذيري و استفاده از فناوري اطلاعات و يادگيري مستمر و پيوسته.
تاکید بر اعتماد متقابل، دانش مداری، رفتار صادقانه و ارج نهادن به كاركنان، دانش آموزان و اولياء و جلب مشاركت برمبناي صداقت آنها
ایجاد شور و اشتیاق به یادگیری در محیطی با نشاط در جهت توسعه دانایی در ایران اسلامی